Executive Coaching for ledere, der ønsker at udvide deres handlingsrepertoire og skabe nye muligheder samt øge erkendelsen af egne ressourcer.
Coaching tilbydes individuelt og til grupper.

Design og gennemførelse af udviklingsforløb. Det kan for eksempel dreje sig om længerevarende lederudviklingsforløb, med henblik på at styrke et eller flere ledelsesniveauer, afklaring af talentpotentiale, procesarbejde, indsigt i personlige læringsstrategier, håndtering af egen lederfunktion og fokus på menneskelige ressourcer og samspil.
Forløbet kan strække sig fra nogle få og op til 25 dage over 12-15 måneder.
Alle udviklingsforløb tilrettelægges med respekt for virksomhedens behov, kompetencekrav og det forretningsmæssige grundlag.

Procesarbejde. Eksempelvis i forbindelse med konflikter i en virksomhed, hvor der er splid i en gruppe eller mellem få personer. Også ved idé- og udviklingsprocesser.

Supervision for HR- konsulenter og ledere af HR funktioner.

Team og gruppeudvikling, hvor formålet er at få et team eller en gruppe til at præstere bedre resultater og højne de indbyrdes relationer. Der er flere mulige tilgange, og forløb i naturen kan også tilbydes.

Rekruttering/test i forbindelse med både udviklingsforløb og ansættelser. Bistår ved rekruttering.