Erhvervspsykologisk Rådgivning ApS er et rådgivnings- og konsulentfirma, der beskæftiger sig med de psykologiske og organisatoriske udviklingsprocesser i virksomheder. Der lægges vægt på det resultat- og forretningsorienterede, koblet med det menneskelige aspekt.

Det er væsentligt, at tilgangen til en opgave bliver praktisk anvendelig - ikke kun teoretisk - og der lægges vægt på at skabe indsigt og læring til gavn for den enkelte og for virksomheden.

Firmaet blev etableret i 1995 af erhvervspsykolog Anne Jacobsen.

Der tilbydes forløb for både enkeltpersoner og grupper samt dele af eller hele virksomheder. Udgangspunktet er virksomhedens værdier, strategi og forretningsforståelse, således at udviklingsforløb bliver integreret i virksomhedens identitet.

Speciale er Executive coaching og modulopbyggede Lederudviklingsforløb.
Mange opgaver løses sammen med andre konsulenter, der har solid erfaring inden for det erhvervspsykologiske område.